JOGI NYILATKOZAT

 1. A WEBOLDAL TULAJDONOSA:

Az információs társadalom és az elektronikus kereskedelem szolgáltatásairól szóló, július 11-i 34/2002 törvény rendelkezésének megfelelően közöljük önnel a következő információt:

A webhely tulajdonosa: STOLLER EUROPE, S.L.U.

Cím: Elche Parque Empresarial, C/ Max Planck, 1

Postai irányítószám és település: 03203 Elche

Tartomány (Ország): Alicante (Spanyolország)

Adószám: B-53256053

E-mail: info@stollereurope.com

Web: www.stollerinhungary.com

Bejegyezve az Alicantei Cégjegyzékbe: Kötet 2082, lap 192, oldal A-46190, 1. bejegyzés

 

 1. TÁRGY:

STOLLER EUROPE ezt a weboldalt az internet felhasználók (a továbbiakban: a „Felhasználó” vagy a „Felhasználók”) rendelkezésére bocsátja egyrészt azzal a céllal, hogy információt nyújtson az általa felajánlott termékekről és szolgáltatásokról, másrészt, hogy lehetővé tegye a felhasználóknak, hogy bármilyen konzultációt lebonyolítsanak vagy javaslatot tegyenek az erre kijelölt nyomtatványon keresztül.

Ezt a weboldalt a STOLLER EUROPE mindenkinek felajánlja és a látogatóknak információt, termékeket, szolgáltatásokat és sok más egyéb funkciót nyújt, amelyek közül egyesek meghatározott régiókra és területekre lehetnek kijelölve.

Az ezen az oldalon feltüntetett termékek és szolgáltatások közül nem mindegyik áll rendelkezésre minden országban. Ha kétsége van, az oldalon megjelölt kapcsolati címen lépjen kapcsolatba a vállalatunkkal, hogy pontosan megtudja, hogy mely termékek, programok és szolgáltatások állnak a rendelkezésére. Azoknak a személyeknek, akik használni akarnak egy, ezen a weboldalon feltüntetett STOLLER EUROPE terméket, követniük kell a termék címkéjén található utasításokat és be kell tartaniuk a rá vonatkozó összes törvényt és szabályozást, amelyet a régióban vagy a területen alkalmaznak.

STOLLER EUROPE nem tesz semmilyen nyilatkozatot az ezen az oldalon feltüntetett   termékek hibátlanságáról és rendelkezésre állásáról a világ minden helyén, ahonnan meglátogatható. Tilos a weboldalhoz való hozzáférés azokban az országokban, ahol a tartalma illegális. Azok, akik megpróbálnak hozzáférni ehhez az oldalhoz az említett helyekről saját kezdeményezésből teszik ezt és felelősek a helyi törvények betartásáért.

 

 1. AZ OLDAL HASZNÁLATA ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS.

A Weboldalhoz való hozzáférés és annak használata a Weboldal felhasználói státuszával ruház fel, és magában foglalja a jelen Jogi Nyilatkozatban szereplő összes feltétel, valamint azok módosításainak elfogadását.

A Weboldal szolgáltatásnyújtási időtartama a Felhasználó Weboldalhoz vagy az azon keresztül kínált szolgáltatások egyikéhez való kapcsolódás időtartamára korlátozódik. Ebből kifolyólag a Felhasználó köteles a jelen Jogi Nyilatkozatot minden alkalommal a Weboldal használata előtt gondosan elolvasni, mivel a Weboldalon és a jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt használati feltételek – ahogyan az az alábbiakban is olvasható lesz – módosíthatók.

A Felhasználó a Tulajdonosnak megadhatja személyes adatait és Regisztrált Felhasználóvá válhat annak érdekében, hogy e-mailben a Tulajdonosról kiegészítő tájékoztatást, valamint a Weboldalon kínált szolgáltatásokról és termékekről értesítéseket kapjon. Ennek érdekében a Tulajdonos tájékoztatásul közli, hogy betartja az Információs Társadalmi és az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatásokról szóló, július 11-i 34/2002. sz. törvényt és a Személyes Adatok Védelmére vonatkozó szabályokat, és ezért mindenkor kérni fogja az Ön hozzájárulását az Ön e-mail címének kereskedelmi célokra történő feldolgozásához. Az említett regisztráció során a Felhasználó felel az általa megadott adatok valódiságáért és törvényességéért. A regisztráció következtében Ön egy, a saját felelőssége alá tartozó jelszót kaphat, vállalva annak gondos és bizalmas használatát, valamint a STOLLER EUROPE által a weboldalon felkínált tartalom és a szolgáltatások (pl.: chat, vitafórum, értesítési csoportok) megfelelő felhasználását, és példaként, de nem korlátozva, azok az alábbi célokra való felhasználásától való tartózkodását:

 • jogsértő, jogellenes vagy a jóhiszeműséggel és a közrenddel ellentétes tevékenységek végrehajtása;
 • rasszista, idegengyűlölő, illegális pornográf, a terrorizmust propagáló tartalom vagy az emberi jogok elleni cselekedetek támogatásának terjesztése;
 • a STOLLER EUROPE, annak beszállítói vagy harmadik felei fizikai és logikai rendszereinek megkárosítása, a hálózaton olyan számítógépes vírusok vagy egyéb fizikai vagy logikai rendszerek beiktatása vagy terjesztése révén, amelyek képesek a fent említett károkat okozni. A Weboldal tulajdonosa nem vállal felelősséget a Weboldal vagy az azon megtalálható tartalom használatából származó közvetlen vagy közvetett károkért. Továbbá nem felel a látogató felhasználót ért semmilyen olyan számítógépes kárért, amelyet a jelen weboldal tartalmának elérése okozhat. Nem ellenőrzi és nem garantálja a tartalomban meglévő vírusok vagy egyéb olyan elemek hiányát, amelyek a számítógépes rendszert (szoftver és hardver), vagy a számítógépes rendszerben tárolt elektronikus dokumentumokat és fájlokat megváltoztathatják.
 • más felhasználók e-mail fiókjaihoz való hozzáférés, és adott esetben azok használata, üzeneteik módosításának megkísérlése. A STOLLER EUROPE fenntartja a jogot minden olyan megjegyzés és hozzászólás eltávolítására, amely sérti a személyes méltóságot, diszkriminatív, idegengyűlölő, rasszista, pornográf jellegű, az ifjú- vagy gyermekkorra, a közrendre vagy a közbiztonságra nézve fenyegető, vagy amely véleménye szerint közzétételre nem alkalmas. A STOLLER EUROPE semmilyen esetben nem felel a felhasználók által fórumokon, csevegéseken vagy más részvételi eszközökön keresztül kifejezett véleményekért.

 

A felhasználó egyértelműen vállalja a weboldal és az azon lévő tartalom megfelelő használatát. Szigorúan tilos a weboldalt a vállalattal vagy harmadik felekkel szemben illegális vagy káros, vagy a weboldalban kárt okozó vagy rendes működését akadályozó célokra felhasználni. A jelenlegi jogszabályokat, a jóhiszeműséget, a felhasználásokat, a szokásokat vagy a közrendet sértő felhasználásért a felhasználó felel. A STOLLER EUROPE fenntartja a jogot, hogy saját megfontolásból vagy harmadik fél kérésére előzetes értesítés nélkül megtagadja vagy visszavonja a portálhoz és/vagy a felkínált szolgáltatásokhoz való hozzáférést azon felhasználók számára, akik a jelen felhasználási feltételeket nem teljesítik. A STOLLER EUROPE továbbá tájékoztatásul közli, hogy minden erőfeszítést megtesz, hogy a jelen feltételek megsértése, valamint a Weboldal használatával való visszaélés esetén a jogában álló valamennyi polgári és büntetőjogi intézkedés végrehajtása révén.

A STOLLER EUROPE által követett kritériumok a felhasználók által szabadon és önként nyújtott személyes adatok felhasználására vonatkozóan az Adatvédelmi Politikában kerülnek felsorolásra.

A STOLLER EUROPE bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja és frissítheti a weboldalon található információkat, illetve annak konfigurációját vagy megjelenését. Következésképpen nem garantálja webhelyének teljes hatékonyságát vagy bizonyos hibák hiányát.

A weboldalra mutató összes harmadik fél linket jóhiszeműen és a tulajdonos jogainak tiszteletben tartásával kell létrehozni, és a jelen webhely fent megnevezett tulajdonosát erről előzetesen értesíteni kell.

A linknek tartalmaznia kell a „STOLLER EUROPE” forrásra való utalást, és a „link gomb” a STOLLER EUROPE weboldal bármely oldalával való kommunikációt biztosítja majd, nem pedig a weboldal tartalmának az oldalra történő beépítését (framing) jelenti.

A STOLLER EUROPE nem vállal semmiféle felelősséget a jelen weboldalon más harmadik felek webhelyeire létrehozott linkekre kapcsolódásból vagy azok tartalmából származó felelősségért. A hivatkozások vagy a linkek célja, hogy a felhasználó ezekről a tartalmakról további információkat szerezzen. A STOLLER EUROPE nem gyakorol ellenőrzést az említett webhelyek felett, és nem vállal felelősséget azok tartalmáért. Hasonlóképpen, ezeknek a külső kapcsolatoknak a jelen weboldalra való bevonása nem jelent semmiféle társulást, összeolvadást vagy részvételt a kapcsolódó entitásokkal.

 

 1. IPARI ÉS SZELLEMI TULAJDON.

A jelen weboldalon megjelenő valamennyi tartalomra, különös tekintettel a formatervezésre, szövegekre, logókra, márkákra, ikonokra vagy bármilyen, ipari és kereskedelmi használatra szánt egyéb jelre a STOLLER EUROPE vagy harmadik felek szellemi és ipari tulajdonjogai vonatkoznak. Ennek megfelelően a weboldal vagy annak tartalmával kapcsolatos bármilyen felhasználásának kizárólag személyes jellegűnek kell lennie, és minden egyéb felhasználás, amely magában foglalja a tartalom egészének vagy egy részének másolását, reprodukálását, terjesztését, átalakítását, nyilvánossá tételét vagy bármely más hasonló tevékenységet, kizárólag a STOLLER EUROPE számára fenntartott, amelynek értelmében egyetlen Felhasználó sem hajthatja végre ezeket a műveleteket a STOLLER EUROPE előzetes és írásbeli engedélye nélkül. A Felhasználó megnézheti a portál elemeit, és kinyomtathatja, lemásolhatja és tárolhatja azokat a számítógép merevlemezén vagy más fizikai adathordozón, mindaddig, amíg csakis és kizárólag személyes és magánfelhasználásra szolgál. A Felhasználónak mindenkor tartózkodnia kell a STOLLER EUROPE oldalain telepített védelmi eszközök vagy biztonsági rendszerek törléséről, módosításáról, megkerüléséről vagy manipulálásáról.

 

 1. AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÉS AZ ILLETÉKES JOGHATÓSÁG.

A jelen Jogi Nyilatkozatot a spanyol jogszabályokkal összhangban értelmezik és szabályozzák. A STOLLER EUROPE és a Felhasználók minden egyéb joghatóságról kifejezetten lemondva az Alicante-i bíróságok előtt felelnek.

 

 1. ADATVÉDELEM.

A Tulajdonos kijelenti, hogy megfelel a természetes személyek védelméről a személyes adatok feldolgozása és ezen adatok szabad áramlására vonatkozó Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében megállapított követelményeknek; a személyes adatok védelméről és a digitális jogok garantálásáról szóló, december 5-i 3/2018. sz. törvénynek, valamint bármikor a hatályban lévő egyéb előírásoknak; ügyelve a felhasználó személyes adatainak helyes felhasználásnak és kezelésének biztosítására.

A Felhasználó által közölt személyes adatok tárolhatók automatizált vagy nem automatizált adatbázisokban, amelyek tulajdonjoga kizárólag a STOLLER EUROPE, S.L.-t illeti meg, aki vállal minden technikai, szervezeti és biztonsági intézkedést, amelyek garantálják az azokon szereplő bizalmas jellegét, integritását és minőségét, a személyes adatok védelméről szóló jelenlegi rendelkezésekkel összhangban. Ennek érdekében a személyes adatok begyűjtésére szolgáló űrlapok mellett a Tulajdonos a Felhasználót minden esetben tájékoztatja az adatainak kezelésére vonatkozó különleges feltételek fennállásáról és elfogadásáról, a létrehozott aktákra vonatkozó felelősségről, a felelős személy címéről, a hozzáférési, helyesbítési, törlési vagy ellenzési jogokról, az adatkezelés céljáról és adott esetben az adatok harmadik felekkel történő kommunikációjáról. A Felhasználó bármikor gyakorolhatja hozzáférési, helyesbítési, visszavonási és ellenzési jogait, írásban, az alábbi e-mailben címen: info@stollereurope.com

 

 1. A TULAJDONOS ELÉRHETŐSÉGE:

Abban az esetben, ha valamilyen javaslata vagy megjegyzése van a következő e-mail címen keresztül léphet kapcsolatba velünk: info@stollereurope.com

 

 

Ez a weboldal saját és harmadik féltől származó sütiket használ szolgáltatásaink fejlesztésére és statisztikák beszerzésére. A böngészés folytatásával vagy a weboldal elhagyásakor megtagadhatja annak használatát. További információ.

A webhely cookie-beállításai úgy vannak beállítva, hogy "engedélyezzék a sütik" használatát, és így a lehető legjobb böngészési élményt nyújtják Önnek. Ha továbbra is használja ezt a weboldalt a süti beállításainak megváltoztatása nélkül, vagy az "Elfogad" gombra kattint, akkor beleegyezését adja.

közel