ADATVÉDELMI POLITIKA

A STOLLER EUROPE egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságban elkötelezettek vagyunk a személyes adatok tisztelete és védelme iránt. Ezért egy sor technikai és jogi intézkedést foganatosítottunk, hogy biztosítsuk azon személyes adatok bizalmas kezelésének megfelelő védelmét, amelyeket a weboldalunkra látogató felhasználóktól kapunk, tárolunk és / vagy feldolgozunk.

A 2016. április 27-i 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletnek (EU), azaz az úgynevezett ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET-nek (RGPD), valamint a hatályos adatvédelmi rendeleteknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az Ön adatainak kezeléséért felelős személy:

STOLLER EUROPE, S.L.U.

Cím: Elche Parque Empresarial, C/ Max Planck, 1

Postai irányítószám és település: 03203 Elche

Tartomány (Ország): Alicante (Spanyolország)

Adószám: B-53256053

E-mail: info@stollereurope.com

Web: www.stollerinhungary.com

Bejegyezve az Alicantei Cégjegyzékbe: Kötet 2082, lap 192, oldal A-46190, 1. bejegyzés

 

  • CÉL:

Abban az esetben, ha e-mailt küld nekünk vagy kitölti webes konzultációs űrlapunkat, személyes adatai felhasználásra kerülnek, hogy a kérdésfeltevésére választ adjunk, és vállalatunk híreiről és újdonságairól is informálhatjuk.

Egy e-mail vagy egy konzultációs űrlap elküldése feltételezi a küldő beleegyezését, hogy a tartalmazott adatokat kezeljék, kivéve, ha nem nyilvánítja ki az ellenkezőjét. A Felhasználó bármikor módosíthatja hozzájárulását ezen adatok feldolgozásához, a info@stollereurope.com számára küldött e-mailben kérve ezt.

 

  • A FELDOLGOZOTT ADATOK:

Az általunk feldolgozásra kerülő adatok a következők:

  1. Azonosítási és kapcsolattartási adatok, például példaként és nem kizárólagosan: keresztnév, vezetéknév, telefon vagy e-mail.
  2. Kereskedelmi és adóügyi adatok.
  3. Földrajzi helyzetre vonatkozó adatok.

 

  • AZ ADATOK MEGŐRZÉSE.

A megadott személyes adatokat mindaddig megőrizzük, amíg azok a megkeresések vagy a kérések megválaszolásához szükségesek, és minden esetben addig, amíg a törlést az érdekelt fél nem kéri, valamint a jogi kötelezettségek teljesítéséhez az egyes adattípusoknak megfelelő szükséges időtartamig.

 

  • AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZTETTJEI

Az Ön által megadott személyes adatokat nem adjuk át harmadik feleknek, a Mailchimp e-mail marketingszolgáltató kivételével. Az Ön adatai továbbá a STOLLER csoporthoz tartozó jogalanyokra, vagy jogi kötelezettség fennállása esetén is átruházhatók.

 

  • AZ ÉRDEKELT FÉL JOGAI.

Az érdekelt féllel fennálló kapcsolat kezelésének jogalapja egy információ iránti kifejezett kérelem, amely kérelmet az információra vonatkozó űrlap kitöltésével kell benyújtani.

Bármely személynek joga van megerősítést kérni arról, hogy a Tulajdonos kezeli-e őt érintő személyes adatokat. Az érdekelt és társult felek személyes adataikhoz jogukban áll hozzáférni, valamint kérni a pontatlan adatok helyesbítését vagy adott esetben azok törlését, ha az adatok a begyűjtött célokból többé már nem szükségesek. Bizonyos körülmények között és saját helyzetükre vonatkozó okokból a társult vagy érdekelt felek tiltakozhatnak adataik feldolgozása ellen. A STOLLER EUROPE leállítja az adatok feldolgozását, kivéve kényszerítő jogos okok fennállása, vagy lehetséges igények érvényesítése vagy védelme esetén.

Az érdekelt fél a info@stollereurope.com címre küldött közvetlen üzenet formájában élhet a felsorolt jogaival, az e-mailhez csatolva a személyazonosító okmánya fénymásolatát, és egyértelműen feltüntetve benne a gyakorolni kívánt jogát. Hasonlóképpen, kérését postai úton is megküldheti, a fent megadott címre.

Végül tájékoztatjuk az érdekelt feleket arról, hogy személyes adataik kezelésével kapcsolatos igényt benyújthatnak a spanyolországi ellenőrző hatósághoz, amely Spanyolországban a www.aepd.es adatvédelmi ügynökség oldalon érhető el.

 

  • NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS

Megfelelőségi határozat és megfelelő garanciák hiányában a nemzetközi adattovábbítás csak az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén végezhető el:

a) a Felhasználó kifejezett hozzájárulására.

b) Az adattovábbítás az érdekelt fél és az adatkezelő közötti szerződés végrehajtásához vagy az érdekelt fél kérésére az elfogadott szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges.

c) Az adattovábbítás az adatkezelő és egy másik természetes vagy jogi személy közötti szerződés megkötéséhez vagy végrehajtásához szükséges, az érdekelt fél érdekében.

d) Az adattovábbításra a közérdeket szolgáló jelentős okokból van szükség.

e) Az adattovábbítás követelések megfogalmazásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

f) Az adattovábbítás az érdekelt fél vagy más személyek létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges, ha az érdekelt fél fizikailag vagy jogilag nem képes hozzájárulását megadni.

g) Az adattovábbítás egy olyan nyilvános nyilvántartásból történik, amely az Unió vagy a tagállamok jogszabályaival összhangban a nyilvánosság tájékoztatására szolgál, és a nyilvánosság, illetve bármely jogos érdekét bizonyító személy számára hozzáférhető, feltéve, hogy minden egyes esetben teljesülnek az uniós vagy a Tagállami Jogszabályokban a konzultációra előírt feltételek.

 

  • AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÉS AZ ILLETÉKES JOGHATÓSÁG.

A jelen adatvédelmi feltételek a spanyol jogszabályokkal összhangban értelmezendők. A STOLLER EUROPE és a Felhasználók minden egyéb joghatóságról kifejezetten lemondva az Alicante-i bíróságok előtt felelnek.

 

Ez a weboldal saját és harmadik féltől származó sütiket használ szolgáltatásaink fejlesztésére és statisztikák beszerzésére. A böngészés folytatásával vagy a weboldal elhagyásakor megtagadhatja annak használatát. További információ.

A webhely cookie-beállításai úgy vannak beállítva, hogy "engedélyezzék a sütik" használatát, és így a lehető legjobb böngészési élményt nyújtják Önnek. Ha továbbra is használja ezt a weboldalt a süti beállításainak megváltoztatása nélkül, vagy az "Elfogad" gombra kattint, akkor beleegyezését adja.

közel